Fototips 3 – dokumentärt och abstrakt, samtidigt

Tjäktjapasset

Tjäktjapasset

Genom att fotografera motiv där självklara storleks- och avståndsreferenser saknas, kan man i en och samma bild få en spännande mix av dokumentära och abstrakta ingredienser.

Ett teknik som för att uppnå detta är att fotografera landskap med teleobjektiv. Teleobjektiv, allra helst de med zoomfunktion, har fördelen att man från en och samma fotograferingposition kan välja sitt utsnitt mycket nogrannt. Med kameran på stativ kan man vrida den grad för grad och samtidigt zooma, en process som gör att bilden får “växa fram” i sökaren till önskad komposition och balans infunnit sig.

Genom teleobjektivet kan element i landskapet uppfattas som inte uppfattas med blotta ögat. Ett vattenfall långt borta, framträder som vita strimmor i bilden och spår efter inlandsisen i berget tillför bilden ett sting av struktur. Ytterligare ett knep att ta till är att utelämna horisonten, vilket bidrar till att göra bilden mer abstrakt då en för oss människor självklar referens försvinner.

Sammanfattningsvis bjuder dessa “dokumentärabstrakta” bilder på ett visuellt motstånd och det kanske tar en stund innan man som betraktare inser vad det är man faktiskt ser. Jag tycker att bilder av denna typ ofta står sig längre tid än de mer lättsmälta och man kan återvända till dem gång efter annan för att njuta av dem – de till och med brukar växa och bli bättre med tiden.

Kommentera