Inlägg märkt: Steningen

Inspiration från Ulf och Martin

Morgon vid Steningens strand

Morgon vid Steningens strand

Sedan några år tillbaka är jag en av femtiotalet medlemmar i bildgruppen PhotoNatura. Inriktningen för gruppen är naturfotografering i dess vidaste bemärkelse och förutom de ordinarie medlemsmötena vi har, genomför vi gemensamma fototurer, bokprojekt och annat spännande. Bland annat har vi givit ut boken “Nära”.

Att vara med i PhotoNatura är för mig likställt med “inspiration” och med dagens bild vill jag berätta om två fotografer som ägnar sig en hel del åt “fulfotografering”. De visar ofta bilder av motiv som synes “trista” och kan gå en obemärkt förbi och detta är inspirerande för mig.

När jag stod vid sjön Steningens strand en morgon för några dagar sedan och inte fick till en bild som gjorde de gryende dagen rättvisa, inriktade jag mig på ett parti med is, vass och risiga buskar. Resultatet, som syns ovan, blev en bild i liknande stil som Martin Borg och Ulf Malm ofta visar. I bilder som dessa blir motivet i sig underordnat de visuella elementen, som exempelvis struktur.

Till våren kommer PhotoNatura att genomföra ett nytt evenemang som jag vill lyfta fram, ett naturfotografiskt seminarium. Temat för dagen är “Naturfotografering under luppen – hur går man till väga för att framställa naturen på det sätt man vill med kameran?” Ta en titt på länken för att hitta mer information och passa på att anmäla dig till en dag som kommer att bli mycket inspirerande och lärorik.