Moln över Vistasvagge

Utsikt från Mårmapasset en septembermorgon.

Kommentera