_JXB3699_Nibbass

Niibbas

I förgrunden syns ett par av de lägre topparna i Kåkittjårromassivet (Govggecorru). Själv står jag på den högsta av massivets toppar (drygt 1500 meter över havet). Bortom topparna breder Cievrralahku (Tjeuralako) ut sig och i bakgrunden ståtar berget Niibbas med sin glaciär som rinner ner mot vänster i bild. Bilden är fotograferad ca klockan 23.

Kommentera